BILETA 2007 Conference, 16-17 April 2007

BILETA 2007, Annual Conference at the University of Hertfordshire, UK, 16-17 April 2007

(EN) In his keynote speech
Stephen Mason addressed issues on electronic evidence. The output of a device that is evidence is analogue even if the device is digital. Digital device cannot be touched or felt, therefore e.g. a mobile phone is the primary evidence, while the secondary evidence is the print-out. Mason stressed the importance of knowing how to analyse evidence, as most evidence in courts is being submitted electronically at the moment. Read More...

Regulating Technologies, 7-8 April 2007

Regulating Technologies - King’s College London, 7-8 April 2007, London, UK.

(EN) Conference report Regulating Technologies - Announcing an international and interdisciplinary conference formally to launch the Centre for Technology, Ethics an Law in Society, based in the School of Law at King’s College London
Read More...

IRIS 2007, 22.-24. February 2007

IRI IRIS 2007 - Internationales Rechtsinformatik Symposion, Universität Salzburg, 22.-24. Februar 2007

(SW) Det Internationella Rättsinformatiksymposiet (IRIS 2007) ägde rum den 22-24 februari 2007 i Salzburg, Österrike. Konferensen har fått stor betydelse i Österrike och Mellaneuropa inom ämnet rättsinformatik och ska öka informationsutbytet mellan österrikiska och internationella rättsinformatiker om aktuella rättsvetenskapliga frågeställningar relaterat till utvecklingen av informationsteknologin. Den årliga konferensen anordnas den 10:e gången i år.

Årets konferens fokuserade på flera olika ämnen inom IT-rätt och rättsinformatik, som t.ex. e-handel, e-förvaltning, e-skatt, upphovsrätt, personlig integritet, juridisk informationssökning, e-learning, visualisering av rätt och science fiction. Under 2,5 dagar hölls sex olika block samtidigt som behandlade frågorna inom de precis nämnda ämnen.
Read More...